• °C
香港時間:20181117日 星期六 01:58
娛樂

梁詠琪人狗情深

2016/01/22
分享:

梁詠琪(Gigi)與何韻詩最近獲邀拍攝宣傳照,Gigi帶同愛犬Luna齊齊影靚相,只見Gigi抱實Luna,人狗同樣笑得燦爛。「我唔知Luna有幾愛我,但我全家人都好愛佢,佢表現得咁乖,就係表達對我哋嘅愛。」何韻詩則帶父母菇爹及菇母影全家福,她感激父母對她的一切決定都無限量支持。「我最多謝屋企人嘅愛,而我覺得香港最需要嘅係『自愛』,堅守、堅持自己嘅價值觀。」

分享:

生活資訊
「撐本地音樂!支持MUSIC GIG音樂會」

「撐本地音樂!支持MUSIC GIG音樂會」

2018/11/15
「撐本地音樂!支持MUSIC GIG音樂會」
「急急嚴防肌膚衰老」

「急急嚴防肌膚衰老」

2018/11/16
「急急嚴防肌膚衰老」
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

2018/11/15
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

2018/11/15
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

2018/11/15
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」