• 23°C
香港時間:20181115日 星期四 03:43
港聞

Tiffany鑽戒背後 新廣告聚焦匠人之手

2016/02/01
分享:

點解鑽石戒指要揀Tiffany?下次有人問你,姊妹們識答可以咁答:「因為Tiffany準則同通用標準係唔同㗎,用佢哋嘅標準係要放棄全球99.96%靚鑽石」。

呢句說話,其實係Tiffany & Co.最新廣告焦點之一,鏡頭聚焦Tiffany工匠,由佢哋講出一隻鑽戒背後嘅堅持。例如首席寶石學家Melvyn Kirtley咁樣講:「我願意,堅持摒棄全球99.96%的高品質鑽石,因為Tiffany準則與通用標準是不同的。」今次campaign主題為「I WILL」(我願意),用工匠把口,帶出一隻Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒點樣成為130年經典。

黛安睇完廣告先知,通過品牌寶石鑑定室鑑定評級先係Tiffany鑽石,而成為經典六爪鑲嵌鑽戒,仲有兩個好重要工序——獨特切割同拋光工藝。每粒Tiffany鑽石,唔理幾大粒,都要有57個切面,一面不能少。拋光師Jorge Jimenez嘅「I WILL」,就係「我堅持每顆鑽石57個切面逐一精準拋光。若只有56個切面達到完美,我認為它仍然是失敗的。」

撰文: 黛安 消息特靈八卦公關
欄名: 八卦名利場

分享:

生活資訊
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

2018/11/15
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

2018/11/15
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

2018/11/15
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

2018/11/08
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

2018/11/08
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」