• 23°C
香港時間:20181115日 星期四 19:19
港聞

奇華每月推新口味 提升顧客新鮮感

2016/04/08
分享:

奇華餅家最近有新搞作,三月開始,品牌連續兩個月都有新口味產品,八卦向公關問起,原來係想透過每月搞搞新意思,帶新鮮感畀顧客,嚟緊每個月都會有新招!公關話,上個月推出過朱古力杏仁條,而今個月就到曲奇產品,推出3全新茶味曲奇。

全新產品名茶曲奇,分別係伯爵茶曲奇、紅茶曲奇及玄米茶曲奇,啱晒平日中意品茶嘅「喫茶狂熱分子」。聽講頭兩款曲奇都用咗斯里蘭卡茶葉製成,而玄米茶曲奇就揀選咗日本玄米茶,聽到都覺得食指大動。

撰文: 黛安 消息特靈八卦公關
欄名: 八卦名利場

分享:

生活資訊
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

2018/11/15
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

2018/11/15
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

2018/11/15
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

2018/11/08
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

2018/11/08
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」