• 23°C
香港時間:20181115日 星期四 16:37
娛樂

王宗堯想同莊思敏矛盾去旅行

2016/04/08
分享:

王宗堯出席ViuTV節目《體育係…》宣傳,並與體操運動員黃曉盈、前學界田徑運動員梁穎瑜示範拉筋等熱身動作。

初嘗擔任體育主持的王宗堯說:「以前喺英國讀書,見當地足球節目請球迷講波,覺得好得意,佢哋仲會爆粗,我都好想試,不過在黃金時段播就唔係咁好。」問到酬金是否很可觀?他表示都交由公司處理。該台推出的節目《跟住矛盾去旅行》,找來一對對各持己見的組合同遊,問到會否有興趣與傳不和的莊思敏合作?王宗堯說:「好開心喎,去呀!應該幾好笑、幾好玩,我哋公司好多多棲藝人,可以撞出火花。」

攝影:Lego

分享:

生活資訊
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

2018/11/15
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

2018/11/15
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

2018/11/15
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

2018/11/08
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

2018/11/08
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」