• 23°C
香港時間:20181116日 星期五 05:37
港聞

有曝光就是好公關?

2017/09/22
分享:

上周初創企業Pokeguide在社交媒體上貼文,指摘港鐵涉嫌抄襲其意念,還請網民「大家可唔可以幫手一人一Tag MTR入嚟解釋下」。結果一石激起千重浪,成為最多圈中人「花生」的題材。

港鐵的反應不俗,事件發酵大約12小時後,同樣在臉書平台上貼文回應,還「識做」地寫道「你哋嘅所有comment我都會睇晒㗎」,顯見公關改進了不少。

網絡上「雞蛋與高牆」壁壘分明,幾乎可以說凡「雞蛋」必獲同情與支持,而「高牆」則死得難看。因此當Pokeguide作出雞蛋的控訴,振臂一呼請網友「一人一Tag」時,可謂勢不可擋,該帖至今獲近20,000表態、6,000分享、逾千回應,不但逼得港鐵迅速回應,還獲不少媒體報道。據說該App在香港App Store上的總排名一度進佔24位。

有初創朋友討論此事時便道,Pokeguide的公關做得好,不費分文贏得大量曝光,乃初創「上位」示範。果真如此?是否只要有曝光就是好公關?要答這個問題,先思考一下︰為甚麼初創需要公關?初創的第一與必然要務是生存,公關是手段,不是目的。一般來說,初創需要公關,是為了達到以下增加生存機會的目的︰一、吸引融資;二、增加用戶;三、招聘人才;四、拓展業務。

例如9GAG當年從矽谷回流時已獲充裕融資,又有大量用戶愛戴,為甚麼還要做採訪以獲見報機會?因為他們決定以香港為基地,需要招聘人才。除此以外,9GAG在香港主流媒體上的曝光實在不多,與他們在初創界的地位不大相配,但創辦人不費心為曝光而曝光。

回到Pokeguide的案例上,這次公關成功與否,端視他們能否藉此機會達到增加生存機會的目的。成名或有助增加用戶下載,甚至吸引同情他們的好手加入團隊。但融資與業務拓展?可別忘了投資人與大企業都是高牆啊。如何令新增用戶成為常用用戶,也要下一番苦功。望Pokeguide團隊繼續努力。

(本欄逢周五刊登)

撰文: 黃雅麗 《創業大時代》作者、香港無綫科技商會執委
欄名: 創業群俠傳

分享:

生活資訊
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」

2018/11/15
「蜆殼/港島青商展能學童獎學金 宣揚校園共融力量」
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」

2018/11/15
「立山‧黑部峽谷 360°零死角賞自然美」
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」

2018/11/15
「達人專訪:跟隨德國國家旅遊局Katrin X Jason足跡 暢遊德國西南部」
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」

2018/11/08
「上班族必嘆 中式靚湯X越式料理」
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」

2018/11/08
「為乾敏肌做好過冬準備 遠離乾癢」