- SkyPost - 晴報電視

小編真人Show!超市限時任買大激鬥 麻辣VS養生鍋/芫茜牛丸超好評
發佈時間: 2021-11-03 16:53:51

今次小編Janna同Mavis收到突發任務,限時到超市任買任掃火鍋配料,自家製火鍋將會被其他小編票選「最正火鍋大獎」,勝出者可獲現金$1000,而輸家就要為對方「埋單」。想知最後究竟邊個勝出,記得要睇到最尾啦!Click入內文順便學整木村拓哉餃子火鍋啦~

查看詳細內文 >

相關影片